Czasopismo naukowe powstało z inicjatywy władz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, która stawia sobie za cel podnoszenie jakości kształcenia i poziomu wiedzy zarówno studentów, jak kadry naukowej. Ze względu na charakter uczelni przeważają artykuły dotyczące turystyki i rekreacji – na przykład w zakresie nauk o bezpieczeństwie czy mediach, ale znaleźć tu można także zagadnienia dotyczące polityki, ekonomii, komunikacji społecznej, prawa lub pedagogiki. Na jego łamach zamieszczane są także recenzje książek czy artykułów.

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”, które ukazują się od czerwca 2012 roku co pół roku, to pismo o charakterze naukowym, dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii Naukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index.

ISSN: 2084-8722
Numer rejestracji sądowej: Nr Rej Pr 2603

Indeksacja w bazach czasopism naukowych:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B, 5 punktów)
IC Journals Master List

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.