„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to czasopismo naukowe (wydawnictwo ciągłe) zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych. Ukazuje się od czerwca 2012 roku co pół roku.

 

ISSN: 2084-8722

 

Numer rejestracji sądowej: Nr Rej Pr 2603

 

Czasopismo naukowe powstało z inicjatywy władz Uczelni, bowiem kierunki rozwoju Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wpisują się w zadania nowoczesnej placówki kształcenia wyższego: BLIŻEJ STUDENTA, BLIŻEJ GOSPODARKI, BLIŻEJ ŚWIATA. Uczelnia stawia sobie za cel podnoszenie jakości kształcenia i poziomu wiedzy zarówno studentów, jak kadry naukowej; ze względu na charakter Uczelni przeważają artykuły dotyczące turystyki i rekreacji – na przykład w zakresie nauk o bezpieczeństwie czy mediach, ale znaleźć tu można także zagadnienia dotyczące polityki, ekonomii, komunikacji społecznej, prawa lub pedagogiki. Na jego łamach zamieszczane są także recenzje książek czy artykułów.

 

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo o charakterze naukowym, dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii Naukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index.

 

Indeksacja w bazach czasopism naukowych:

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B, 5 punktów)

IC Journals Master List (ICV 2014: 61,35)

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.