Wszystkie prace są recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( załącznik nr 2; www.nauka.gov.pl), z zachowaniem anonimowości autora i recenzenta (double-blind review process).