LISTA RECENZENTÓW
„ZESZYTÓW NAUKOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII”


Składamy serdeczne podziękowania za współpracę wszystkim recenzentom
                                                                              

Kolegium RedakcyjneSPIS ALFABETYCZNY:


Maciej Abram
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, Polska
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Krzysztof Borkowski
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, Polska
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Krzysztof Celuch
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, Polska

Adam Drosik
Uniwersytet Opolski, Polska

Magdalena Góra
Uniwersytet Jagielloński, Polska

Ewa Grabińska
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, Polska

Tadeusz Grabiński
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, Polska

Grzegorz Jankowski
Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Krzysztof Kaganek
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, Polska

Tibor Kovacs
Eszterhazy Karoly University College, Eger, Węgry

Leszek Kozioł
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, Polska

Artur Kurek
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, Polska

Marek Łabaj
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Krzysztof Matuszek
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska

Andrzej Matuszyk
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, Polska;
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Bartosz Maziarz
Uniwersytet Opolski, Polska

Sandor Némethy
University of Gothenburg, Szwecja; Kaposvár University, Węgry
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Branislav Nižnanský
Katolícka univerzita, Ružomberok, Słowacja

Jacek Olszewski-Strzyżowski
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk, Polska

Maciej Ostrowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska

Pavol Otepka
Slovenská pol’nohospodárska univerzita, Nitra, Słowacja

Tomasz Pasierbek
Babiogórski Park Narodowy,
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Wiesława Piątkowska-Stepaniak
Uniwersytet Opolski, Polska

Michal Podzimek
Technical University of Liberec, Czechy

Leszek Porębski
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska

Juraj Rákoš
Prešovská univerzita, Prešov, Słowacja

Marek Rawski
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, Polska

Magdalena Różycka
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, Polska

Jacek Skorus
TVP2, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Joanna Sondel-Cedarmas
Uniwersytet Jagielloński, Polska

Bartosz Szczechowicz
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, Polska

Václav Umlauf
Technická univerzita, Liberec, Czechy

Bartłomiej Walas
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin, Polska
wiceprzewodnicząca Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska

Ryszard Winiarski
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, Polska