Wszystkie prace są recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (załącznik nr 2 www.nauka.gov.pl, z zachowaniem anonimowości autora i recenzenta (double-blind review process).