Redakcja czasopisma

dr Jadwiga Sobczuk (przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas

dr Bartłomiej Walas

dr Marek Nocoń

 

Redaktorzy tematyczni

dr Krzysztof Borkowski

dr Adam Drosik

 

Redaktor językowy: mgr Joanna Fabin