Redakcja czasopisma

dr Jadwiga Sobczuk (przewodnicz?ca Kolegium Redakcyjnego) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas?

dr Bart?omiej Walas

dr Marek Noco?

?

Redaktorzy tematyczni

dr Krzysztof Borkowski

dr Adam Drosik

?

Redaktor j?zykowy: mgr Joanna Fabin

?

?

?

?